Display # 
Title Author Hits
SelamFest2019 Written by Administratori 467
“Lidhja e Prizrenit”, pronë e Bashkësisë Islame…! Written by Administratori 1245
Besimi islam dhe personat me nevoja të veçanta Written by Administratori 3475
Domethënia akaidologjike e ‘abdestit’ Written by Administratori 1740
Ramazani - muaj i gëzimit Written by Administratori 2793
Prizreni unanimisht e kërkon rindërtimin e xhamisë në kalanë e Prizrenit Written by Administratori 640
Kurbani testim i devotshmërisë Written by Administratori 1419
Thënia e njerëzve “Inshallah më ka thirrë hazreti Ibrahimi..." Written by Administratori 1492
Xhamia e Kalasë së Prizrenit ka qenë funksionale deri në vitin 1912 Written by Administratori 2287
‘Hixhreti’ simbol i lartësimit të fjalës së Allahut xh.sh. Written by Administratori 1062
Vendosmëria në agjërim dhe heqja e dyshimeve Written by Administratori 1062
El-Firasetu – shikimi i ngjarjeve me nurin e Allahut xh.sh. Written by Administratori 1086
“Muveh-hidúnët” dhe pozita e tyre në besimin islam Written by Administratori 945
Imani dhe obskurantizmi laik Written by Administratori 896
Impulsi i imanit dhe kritika ndaj vetvetes Written by Administratori 897
Muhamedi a.s. mësues i përgjithmonshëm Written by Administratori 1061
Roli i “imanit” te nxënësit dhe studentët Written by Administratori 738
Besimi islam dhe rrënjët e gjakut (siletur-rrahim) Written by Administratori 1695
Thënia e njerëzve “e kam zemrën e pastër…?!” Written by Administratori 900
Tërmeti, fenomen i rastësishëm apo ndëshkim prej Allahut!? Written by Administratori 6938
“Benamazët” dhe mllefi i tyre kundër Islamit Written by Administratori 862
Ngritja e duarve kah qielli me rastin e duasë Written by Administratori 758
Imani është një, ai as nuk shtohet e as nuk pakësohet Written by Administratori 1056
Ndalohet përjashtimi “inshallah” në besim Written by Administratori 687
Etnogjneza e ehlus’s-unneti ve’l xhemati Written by Administratori 1100
“Exheli” dhe “zgjatja” e jetës së njeriut Written by Administratori 719
Imam Ebu Hanife r.h. dhe çështja e “irxhá-së” Written by Administratori 1950
Tallja me Islamin (el-istihzau) Written by Administratori 715

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës

Webfaqja zyrtare e Bashkësisë Islame

KBI Prizren

Njoftime

Kur`an, Tefsir, Akaid, Fikh, Hadith, Histori Islame, Fetva të ndryshme, Video - Ligjërata ...

Në facebook

Tanzil.net

Mp3quran.net

Kopertina e librave

Sa janë online

We have 5 guests and no members online