Display # 
Title Author Hits
SelamFest2019 Written by Administratori 535
“Lidhja e Prizrenit”, pronë e Bashkësisë Islame…! Written by Administratori 1359
Besimi islam dhe personat me nevoja të veçanta Written by Administratori 3575
Domethënia akaidologjike e ‘abdestit’ Written by Administratori 1824
Ramazani - muaj i gëzimit Written by Administratori 2863
Prizreni unanimisht e kërkon rindërtimin e xhamisë në kalanë e Prizrenit Written by Administratori 744
Kurbani testim i devotshmërisë Written by Administratori 1475
Thënia e njerëzve “Inshallah më ka thirrë hazreti Ibrahimi..." Written by Administratori 1577
Xhamia e Kalasë së Prizrenit ka qenë funksionale deri në vitin 1912 Written by Administratori 2379
‘Hixhreti’ simbol i lartësimit të fjalës së Allahut xh.sh. Written by Administratori 1139
Vendosmëria në agjërim dhe heqja e dyshimeve Written by Administratori 1112
El-Firasetu – shikimi i ngjarjeve me nurin e Allahut xh.sh. Written by Administratori 1144
“Muveh-hidúnët” dhe pozita e tyre në besimin islam Written by Administratori 988
Imani dhe obskurantizmi laik Written by Administratori 938
Impulsi i imanit dhe kritika ndaj vetvetes Written by Administratori 951
Muhamedi a.s. mësues i përgjithmonshëm Written by Administratori 1125
Roli i “imanit” te nxënësit dhe studentët Written by Administratori 800
Besimi islam dhe rrënjët e gjakut (siletur-rrahim) Written by Administratori 1789
Thënia e njerëzve “e kam zemrën e pastër…?!” Written by Administratori 991
Tërmeti, fenomen i rastësishëm apo ndëshkim prej Allahut!? Written by Administratori 7110
“Benamazët” dhe mllefi i tyre kundër Islamit Written by Administratori 900
Ngritja e duarve kah qielli me rastin e duasë Written by Administratori 803
Imani është një, ai as nuk shtohet e as nuk pakësohet Written by Administratori 1139
Ndalohet përjashtimi “inshallah” në besim Written by Administratori 740
Etnogjneza e ehlus’s-unneti ve’l xhemati Written by Administratori 1170
“Exheli” dhe “zgjatja” e jetës së njeriut Written by Administratori 837
Imam Ebu Hanife r.h. dhe çështja e “irxhá-së” Written by Administratori 1998
Tallja me Islamin (el-istihzau) Written by Administratori 781

Kryesia e BIRK - ut

Comments on:

Webfaqja zyrtare e Bashkësisë Islame

KBI Prizren

Njoftime

Kur`an, Tefsir, Akaid, Fikh, Hadith, Histori Islame, Fetva të ndryshme, Video - Ligjërata ...
  • L A J M Ë R I M FITËR BAJRAMI - Ditën e Diel, 24 Maj 2020 - 1) Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit, i lajmëron të gjithë besimtarët islamë të Komunës së Prizrenit, se dita e parë e festës së Fitër Bajramit është më datë 24 Maj 2020 (e diel);2) Për...

  • Të nderuar besimtarë islamë, qytetarë të Komunës së Prizrenit! Pejgamberi, paqja e mëshira e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: “Agjërimi, do të mbetet pezull në mes tokës e qiellit, derisa besimtari ta japë Sadakatu-l Fitrin. Tani, kur kanë mbetur edhe pak ditë për pagimin e Sadakatu-l Fitrit, ju ftojmë që këtë...

Në facebook

Tanzil.net

Mp3quran.net

Kopertina e librave

Sa janë online

We have 4 guests and no members online