FETARIA DHE MOSHA 40 VJEÇARE…!

FETARIA DHE MOSHA 40 VJEÇARE…!

Kur’ani përmend se, individi kur i mbush 40 vjet, kthehet kah Zoti. Në fakt, prej fëmijërisë e njeh Krijuesin e vet, por, në këtë moshë, e ka pjekurinë e atillë, që e impresionon më fuqishëm drejt idealeve fetare.  

I Madhi Zot, në Kur’an, thotë:

"...Derisa të arrijë pjekurinë e vet dhe kur t’i mbush dyzet vjet ai thotë: Zoti im, më inspiro mua që të falënderoj për të mirën Tënde që ma dhurove mua dhe prindërve të mij, që të bëj vepra të mira që i pëlqen Ti dhe m’i bën të mirë pasardhësit e mij, unë pendohem te Ti dhe unë jam prej myslimanëve." (Kur’ani, El-Ahkaf, 15).

Dhe, ne jemi dëshmitarë, njeriu sa më afër pleqërisë, aq më shumë anon kah Zoti.

Nuk është në pyetje vetëm kërcënimi real i vdekjes. Porse, në pleqëri, individi mbetet vetvetja, origjinal, pra logjikon esëll, nuk është nëpër dega.

Mbi të gjitha, nga ai, rrëzohet për tokë, kapricia e mendjemadhësisë. Sepse, këtë veti, Allahu e cilëson si pengesë kryesore për fetari, për këtë arsye, njerëzit fetarë janë modestë.

E, kur hiqet shtresa e mendjemadhësisë, atëherë, del në mejdan gjenetika besimore e natyrshme, e cila, instinktivisht e aktivizon vetëdijën e njeriut për t’iu drejtuar Allahut.

Zot i Madhërishëm, largoje nga ne, sprovën #COVID-19 (#coronavirus)…!

 

Dr. Orhan Bislimaj

Prizren, 23 Mars 2020

(Nga karantina, #Covid-19)

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës

Webfaqja zyrtare e Bashkësisë Islame Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës
  • Shoqata Humanitare Bamirëse “Bereqeti”, dega në Drenas, ka dhuruar zhvilluar aksion humanitarë gjatë tri ditëve të fundit duke dhuruar 670 jorganë, 670 jastëk si dhe 30 batanije për familjet në nevojë që jetojnë me asistencë sociale.Donacioni i kompanisë “Tonitex” së bashku me donatorë të tjerë kanë arritur që përmes “Bereqetit” në Drenas të ndihmojnë këto …

KBI Prizren

Njoftime

Kur`an, Tefsir, Akaid, Fikh, Hadith, Histori Islame, Fetva të ndryshme, Video - Ligjërata ...

Në facebook

Tanzil.net

Librat

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 9 miq dhe s'ka antarë në linjë