Gabim
  • Gabim në ngarkimin e t'dhanave feed

Zoti kuptimplotë…!

 

Zoti kuptimplotë…!

Njeriu, i hyri në hak Krijuesit, kur e përfytyroi në lloj-lloj formash!

Kur’ani citon idhujtarët, megjithëse i besonin të njëjtit Krijues, që edhe ne i besojmë, në anën tjetër, e skulpturuan ‘imazhin’ e Zotit.

Disa e bën shumë të madh, tjetri i dha formën e një kafshe, tjetri të ndonjë personi, e kështu me radhë tylefarë.

Për shembull, vetëm në Qabe kanë qenë mbi 360 të tillë.

Dhe, sabah aksham, apo kur niseshin e ktheheshin prej udhëtimit, i përqafonin me admirim e falënderim!

Allahu e ka dënuar ashpër këtë koncept materialist e antropomorfist! Njëherit kjo përbën naivitetin thellë njerëzor!

 

Prandaj, Krijuesi i gjithësisë, atë kureshtjen e flaktë të njeriut, për ta pasur Zotin afër në imazhe të ndryshme, ia përmbushi me sqarimin e cilësive të Tij Madhështore.

Pas kësaj, të njëjtit idhujtarë, e gjetën prehjen shpirtërore dhe e përqafuan besimin islam!

Sipas besimit islam (imanit), Allahu i Lartëmadhërishëm posedon Qenien (Dhat) dhe cilësitë e Tij (Sifat), që janë pjesë e pandashme e Qenies.

Cilësitë e Allahut, që duhet t’i dijë secili musliman, janë:

1) Ekzistenca (El-vuxhud) – Allahu ekziston;

2) I Përhershëm pa fillim (El-Kidem) - Ai, nuk ka fillim, sikurse që kanë krijesat dhe kjo gjithësi;

3) I Gjithmonshëm pa fund (El-Beka) - Allahu nuk ka fund, siç e kanë krijesat;

4) Është Një i Vetëm (El-Vahdanijjeh) – Allahu është Unikat!;

5) I Pangjashëm me krijesat (El-Muhalefetu lil-havadithi) – Në asnjë gjendje, Allahu nuk përngjason me krijesat, nuk mund të përfytyrohet, absolutisht!;

6) Ekziston vetvetiu (El-Kijamu bin-nefsi) – Zoti nuk ka nevojë për t’I ndihmuar dikush për ekzistencë;

7)  Dituria (El-Ilm) - Allahu është i Gjithëdijshëm, pa kufizim;

8) Fuqia (El-Kudretu) – Allahu është i Gjithëfuqishëm, pa kufizim;

9) Vullneti (El-Iradetu) – Allahu është i vullnetshëm, pa kufizim;

10) Dëgjimi (Es-Sem’u) – Allahu dëgjon, pa kufizim;

11) Shikimi (El-Besaru) – Allahu shikon, pa kufizim;

12) Jeta (El-Hajat) - Allahu është i Gjallë;

13) Të folurit (El-Kelam) - Allahu fol, pa kufizim;

14) Të krijuarit nga asgjëja (Et-Tekvinu) – Allahu krijon nga asgjëja dhe në vazhdimësi. Ai është krijuesi i vetëm i çdo gjëje, që e dijmë apo nuk e dijmë.

Të gjitha këto cilësi, kanë karakter absolut dhe nuk ngjasojnë në asnjë aspekt me cilësitë e krijesave.

Për shembull, Allahu shikon, dëgjon, flet, etj., porse, nuk kanë të bëjnë asgjë me fenomenin e të shikuarit apo të dëgjuarit fizik. Përmes gjuhës tokësore, Allahu ka folur për Qenien e Vet, ashtu që njeriut t’i mundësohet konceptimi. Përndryshe, Allahu është absolutisht I pangjashëm me asgjë!

Zot i Madh, na largo pandeminë #Covid-19…!

 

Dr. Orhan Bislimaj

Prizren, 06 Prill 2020

(Nga karantina, #Covid-19)

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës

Webfaqja zyrtare e Bashkësisë Islame Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës

KBI Prizren

Në facebook

Tanzil.net

Librat

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 10 miq dhe s'ka antarë në linjë