Trego # 
Titulli Autori Klikime
Bashkësia Islame pronare e nikoqire e “Lidhjes së Prizrenit” Postuar nga Administratori 852
Muhamedi a.s. nuk mund të nënçmohet nga askush! Postuar nga Administratori 1900
Kthimi në xhamitë tona! Postuar nga Administratori 1826
A është Covid-19 një ndëshkim prej Zotit? Postuar nga Administratori 1622
Zoti i krijon sëmundjet Postuar nga Administratori 1604
KARTA E MEDINËS DHE PROPOZIM-MARRËVESHJA E MARTTI AHTISAARIT PËR STATUSIN E KOSOVËS Postuar nga Administratori 1603
COVID-19 NUK ËSHTË MURTAJË - (3) Postuar nga Administratori 1695
Analet e pandemisë covid-19 (1) Postuar nga Administratori 1282
MURTAJA EPIDEMI E RREZIKSHME - 2 Postuar nga Administratori 1962
Përpjekja për vjedhjen e trupit të Pejgamberit a.s., në varr! Postuar nga Administratori 2795
Haxhi i ndaluar dhe Covid – 19! Postuar nga Administratori 1627
Prizreni, unanimisht e do rindërtimin e xhamisë në kalanë e Prizrenit – (7) Postuar nga Administratori 1588
Prizreni, unanimisht e do rindërtimin e xhamisë në kalanë e Prizrenit – (6) Postuar nga Administratori 1619
Prizreni, unanimisht e do rindërtimin e xhamisë në kalanë e Prizrenit – (5) Postuar nga Administratori 1673
Prizreni, unanimisht e do rindërtimin e xhamisë në kalanë e Prizrenit – (4) Postuar nga Administratori 1552
Prizreni, unanimisht e do rindërtimin e xhamisë në kalanë e Prizrenit - (2) Postuar nga Administratori 1454
Altruizmi kuptimplotë…! Postuar nga Administratori 1366
Durimi në padrejtësi dhe ndihma e melekut…! Postuar nga Administratori 1666
Rastet, kur vepra e mirë mbetet pa shpërblim…! Postuar nga Administratori 1483
Çka tha Allahu për ata që iu përgjigjën ezanit…! Postuar nga Administratori 1456
Ezani dhe çortimi i Pejgamberit (a.s.)…! Postuar nga Administratori 1489
Rasti i ‘Uhudit’ dhe #Covid-19…! Postuar nga Administratori 1437
Karantina…! Postuar nga Administratori 1372
Ngritja e duarve kah qielli…! Postuar nga Administratori 1372
Emri i Zotit…! Postuar nga Administratori 1396
‘Ti, ruaju pak, e Unë të ruaj shumë…!’ Postuar nga Administratori 1509
A mos keni dyshim n’Zotin…!? Postuar nga Administratori 1571
Zoti kuptimplotë…! Postuar nga Administratori 1386
ZOTI...! Postuar nga Administratori 1428
‘Përfytyrimi’ absurd i Zotit…! Postuar nga Administratori 1354
Aftësia njerëzore për perceptimin e Zotit…!? (sensus communis) Postuar nga Administratori 1320
A MUND TA SHOHIM ZOTIN…!? Postuar nga Administratori 1420
U shkatërruam, Ja Resulallah…! Postuar nga Administratori 1421
Coronavirusi dhe bërja e djalit kurban…! Postuar nga Administratori 1413
Coronavirusi dhe sekuenca e ahiretit…! Postuar nga Administratori 1426
Gjurmën e sexhdes, nuk e djeg xhehennemi...! Postuar nga Administratori 1349
KY NJERI ËSHTË PREJ XHENNETLIVE…! Postuar nga Administratori 1361
MOS TË RAFTË ME HARRU…!? Postuar nga Administratori 1390
ZOTI, NUK MASHTROHET…! Postuar nga Administratori 1417
FETARIA DHE MOSHA 40 VJEÇARE…! Postuar nga Administratori 1411
GJETJA E ZOTIT…! Postuar nga Administratori 1411
Zot, në dorën e kujt po më le...!? Postuar nga Administratori 1437
Mirënjohje luftëtarëve – Mjekëve…! Postuar nga Administratori 1389
Malli për xhumanë…! Postuar nga Administratori 1397
Kush e thinji Pejgamberin (a.s.)? Postuar nga Administratori 1405
Mobilizimi dhe mësimi i bubrrecit…! Postuar nga Administratori 1391
Paraditja, qe e gëzoi Pejgamberin a.s.! Postuar nga Administratori 1350
Lutja, kur Allahu u përgjigj n’dakik…! Postuar nga Administratori 1367
Rasti, kur Allahu ndërhyri direkt…! Postuar nga Administratori 1395
Fjala e Pejgamberit a.s., që na gëzoi pa masë…! Postuar nga Administratori 1350

Nënkategoritë

KBI Prizren

Njoftime

Kur`an, Tefsir, Akaid, Fikh, Hadith, Histori Islame, Fetva të ndryshme, Video - Ligjërata ...
  • Jemi mësuar të shohim fëmijtë, por kësaj radhe hatme të Kur’anit bënë të rriturit dhe është për t’u vlerësuar tepër. 12 nxënës moshërritur nga xhamia ‘Haxhi Kasëm’, Prizren, e mësuan leximin e Kur’anit te imami i xhamisë, Gëzim ef. Danjolli dhe para tij e bënë hatme atë. Në këtë solemnitet mori pjesë...

Në facebook

Tanzil.net

Librat

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 8 miq dhe s'ka antarë në linjë